תקנון האתר

ברוכים הבאים!

 

כללי

1.1.    האתר (shopisrael.co.il),  המנהלת חנות וירטואלית “שופ ישראל” לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: “האתר”).  בכל מקום בתקנון בו צויין “החברה” הכוונה גם ל”האתר” ולהיפך וכן למי מטעמם.

1.2.  האתר הינו חנות וירטואלית המתמחה ביבוא ושיווק כלי בית ונוי וריהוט ללקוחות שנרשמו אליו כאורחים או באמצעות יצירת חשבון.

1.3.    התקנון מנוסח בלשון זכר.

1.4.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
 2. הוראות תקנון זה הן הבסיס המשפטי לכל דיון ו/או קונפליקט בין הלקוח לבין החברה, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה.
 3. במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לכל מידע אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.8.    כל המבצע פעולת רכישה באתר  מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר shopisrael.co.il,  כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שופ ישראל ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות או לפי שמו המסחרי שופ ישראל על פי תקנון זה.

 

 1. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת.

1.11. כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ומסופקים ללקוחות החברה.

1.12. האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.

1.13. החברה שוקדת לוודא כי כל המידע המוצג באתר מוצג באופן שלם ומדוייק, אולם ייתכן שיופיעו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהו בעניין זה.

 1. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד וימי זיכרון.

1.15.    ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל שאלה באמצעות מייל:shopisrael52@gmail.com  או בטל’: 054-4657774

התנאי לרכישות באתר :

2.1.    רשאי לרכוש באתר כל תושב ישראלי אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, והרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

2.2.    תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי האתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

 

2.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ו/או זכיות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

 

2.4.    הרוכש באתר רשאי לבצע שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד, לפי הדין ובהתאם לתנאי התקנון, ולשימוש אישי בלבד.

2.5.    הרוכש באתר מתחייב לא להעביר ולא לעשות כל שימוש בתוכן האתר ו/או בכל מידע המוצג באתר בין אם המידע שייך לחברה ובין אם לגורם כלשהו אחר.

2.6.    לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

הזמנת המוצרים באתר :

3.1.   החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2 המלאי ברכישת ספות, כורסאות והדומים משתנה כל יום מכיוון שכל המוצרים הנ”ל מיוצרים בייצור עצמי ונעשים לאחר הזמנת הלקוח, כל התמונות של המוצרים הנ”ל הינם להמחשה בלבד.

3.3 כל העיצובים של המוצרים הנ”ל נעשים בתיאום עם הלקוח לאחר ההזמנה וניתנים לשינוי אך ורק לפני הגשתם לייצור, לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנת  מוצרים שנעשו בייצור עצמי .

3.5

3.4.  החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת, עם זאת, מכיוון שהמחירים באתר עשויים להשתנות מעת כך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת הוספת מוצר לעגלת הקניות לבין מחירו בעת השלמת הליך הזמנה והרוכש יחויב במחיר המעודכן במועד השלמת הרכישה (מסירת פרטי אשראי וקבלת אישור מחברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס שבאמצעותו בוצע התשלום).  למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

3.5.    החברה רשאית לפרסם למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

3.6.     ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר, לפיכך לא ניתן יהיה לממש קופונים, קוד מימוש, קוד הטבה, קוד הנחה כלשהי בגין פריטים בסייל אלא אם יצוין אחרת ובמפורש.

3.7.    מובהר כי, במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופונים (קוד מימוש), הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן שימוש חוזר בקופון שמומש במצב זה.

3.8.    המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לפגוע בהזמנות שכבר נעשו. המחיר המחייב יהיה המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת ההזמנה.

3.9.    המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר והחברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

3.10.    החברה עושה כל מאמץ לשמור ולעדכן על מלאי של כל המוצרים באתר, אם נגמר המלאי של המוצר כפי שמופיע באתר תישלח לך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. אנו, כמובן, נשמח לעזור לך במציאת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3.11.    כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים: הדגם שלו, וקוד המוצר.

3.12. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

3.13. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה, אך יובהר כי מכירת המוצרים באתר לא מיועדת למכירה בסיטונאות ו/או למכירה חוזרת לצד שלישי.

3.14. ניתן יהיה לרכוש אך ורק את המוצרים המסומנים באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

3.15. מחירי המוצרים המוצעים באתר כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין אך לא כוללים דמי משלוח.

3.16. יובהר בזאת, כי חלק מהמוצרים הנמכרים באתר, אינם נמכרים בחנויות הפיזיות של החברה ולהיפך. תיתכן שונות בין מחירי המוצרים באתר לבין מחירי המוצרים בסניפים.

אופן ביצוע הזמנה

4.1.    לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

4.2.    רק לאחר שהחברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם  יסיימו לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום, לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחיל תהליך אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי החברה.

4.3.    על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

4.4.    אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, החברה תהא רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

4.5.    אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר:

5.1.    בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה באתר.

5.2.    החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

5.3.    אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

5.4.    על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע רכישה והמוצר לא יסופק לך.

 1. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 2. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
 3. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. למען הסר ספק, יום ביצוע ההזמנה הוא היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
 5. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. אך במקרה שלא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה ו/או הנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם, אם שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. במקרה שעל אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו, תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
 6. הלקוח רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, והיעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח לאספקת ההזמנה.
 7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: נמסרו במתכוון פרטים שגויים, הופרו תנאי תקנון זה, בוצעו מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה ו/או בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים וכיוב’.
 8. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר עצמו מן הדיוור לאחר ההרשמה ניתן לבצע זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור.
 9. במקרה והלקוח אינו מעוניין לקבל עוד דיוורים, באחריותו להסיר את עצמו עצמאית מרשימת הדיוור, או לחילופין הלקוח מוזמן ליידע את החברה ו/או את הנהלת האתר והחברה תפעל להסרת הלקוח מהרשימה.

אחריות החברה:

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה והחברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית במקרה זה.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. כל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה אינה אחראית על מוצר שנקנה באתר ונעשה בו שימו שלא בהתאם להוראות השימוש.
 6. החברה תהיה מחויבת לאספקת המוצרים כפי שהוזמנו ואו מוצרים חילופיים, בכפוף לתיאום עם הלקוח
 7. על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח ולחנות על כל פגם ואו אי התאמה של המוצר שסופק, בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצר והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. במקרה של דיווח בעניין פגם במוצר לאחר שחלפו 48 שעות ממועד קבלת המשלוח לא תינתן האפשרות להחליף או להחזיר את המוצר.
 8. ניתן לדווח על פגם במוצר באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר בטלפון:0512534129 או במייל shopisrael52@gmail.com
 9. החברה לא תהיה אחראית על המוצרים שהלקוח הוביל ואו הרכיב בעצמו.
 10. על חלק המוצרים שנמכרים בחנות חל האחריות בהתאם לתעודת האחריות המסופקת עם קבלת המוצר. האחריות למוצרים מוטלת על הגורם המספק החתום על תעודת האחריות ביחס למוצר הרלוונטי.
 11. מזנונים, כיסאות, שולחנות , כורסאות, שידות , מוצרי זכוכית ומוצרי אקססוריז – לא תינתן אחריות.
 12. מוצרי בעלי אחריות ירשמו ליד המוצר במעמד הקניה, במידה ולא תופיע אחריות לא תינתן אחריות למוצר.
 13. מקום שיפוט לכל סכסוך הקשור בהזמנה שבוצעה מהחברה הוא בבית משפט המוסמך בראשון לציון בלבד, אלא אם כן בחרה החברה במקום שיפוט אחר.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם “שופ ישראל” וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב’, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל מסגרת או דרך שהיא ובשום פורום כזה או אחר ללא אישור מאת החברה מראש ובכתב.

שמירה על סודיות

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
 3. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר
 4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 5. החברה רואה בגולשת ברשת האינסטגרם אשר העלתה תמונה בה ניתן לראות פריט או מוצר או רהיט שנמכר באתר או בחנות יחד עם התיוג #shopisrael_home_decor, כמי שהזמינה את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולשת שאינה מעוניינת בהצגת או בשיתוף התמונה שהעלתה באופן הנ”ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות באחד מערוצי התקשורת עם החברה והסרת התמונה תבוצע בהקדם האפשרי ע”י החברה.
 6. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 7. על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה קרדיט גארד – בכרטיסי אשראי , משולם – בביט ואפל פיי ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן PCI .
 8. האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, ביט, אפלפיי וגוגל פיי.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים בקשר עם הפעלת האתר, פעילותו, בקשת סיוע בביצוע הזמנה באמצעות האתר, ניתן לפנות בפרטים הבאים:

טלפון : 054-4657774

מייל : shopisrael52@gmail.com